آفتابگیر خودرو

آفتاب گیر هایکی از ابزارهای پر کاربرد در تابستان است و میتواند تبلیغ سیار مناسبی برای حرفه شما باشد.این محصول به همراه چاپ دلخواه شما و تعداد دلخواه تولید می شود.آفتاب گیر ها از گرم شدن خودرو جلوگیری می کند و طول عمر اتاق خودرو را افزایش می دهد.به همراه آن کاور از جنس مرغوبی ارائه می گردد

aftabgir

آفتابگیر خودرو مدل 1004

aftabgir

آفتابگیر خودرو مدل 1001

aftabgir

آفتابگیر خودرو مدل 1002

aftabgir

آفتابگیر خودرو مدل 1003